CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIOLAND NAM KHOA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIOLAND NAM KHOA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC BIOLAND NAM KHOA

Địa chỉ: Lô I5,2a N7,Khu Công Nghệ Cao,Q.9,TP.HCM 

Điện thoại: 077.797.56.57

Email: hpcide@gmail.com

Webiste: www.hpcide.com

Gọi điện SMS Chỉ Đường
Tư vấn: 0777975657